BNB PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BNB Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti,  iş sağlığı ve güvenliği önceliklerini diğer operasyon önceliklerinden önde tutarak güvenli bir çalışma ortamını sağlamayı, insan sağlığını korumayı ve operasyonel tüm faaliyetler sırasında oluşabilecek kayıpları en aza indirerek sürekli iyileşmeyi öncelikli iş hedefi olarak kabul etmiştir.

 

Bu hedefler doğrultusunda BNB Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti olarak,

  • Güvenli çalışma ortamının sağlanması, çalışan sağlığının korunması için gerekli insan, mali ve diğer kaynakları temin etmeyi ve güvenlik tedbirlerini uygulamayı,
  • İSG hedeflerini belirlemeyi ve periyodik olarak izlemeyi,
  • Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları ile üyesi olduğumuz ve birlikte çalıştığımız kuruluşların gereklilikleri dahil ilgili diğer şartlara uymayı,
  • Operasyonlarımız sırasında karşılaşabileceğimiz tehlikeleri ortadan kaldırmak, İSG risklerini önlemek veya azaltmak için risk değerlendirme uygulamalarını gerçekleştirmeyi,
  • İSG Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarımıza entegre ederek belirli sürelerde gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • İSG Yönetim Sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak ve çalışma ortamındaki potansiyel tehlikeleri önlemek amacıyla çalışan, taşeron ve misafirlerimizin görüşlerini almayı,
  • Acil durumların yönetilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla, iç karar alma mekanizmalarımızı etkin bir şekilde yönetmeyi ve gerekli planlamaları yapmayı,
  • İSG Yönetim Sistemi Politikasını ilgili tüm kurum/kuruluş/kişiler ile paylaşmayı,

 

Kabul ve taahhüt ederiz.